Prijava na trenersko šolanje

Strokovni delavec 2 – športno treniranje – nogomet/Trener UEFA B


Ajdovščina

-

Podatki o kandidatu

Telefon

Naslov prebivališča
Izobrazba / članstva
Dodatna polja
Podatki o plačniku stroškov usposabljanja

Telefon

Priloge