Prijava na trenersko šolanje

Strokovni delavec 1 - športno treniranje - nogomet/Trener UEFA C


Vipava

-

Podatki o kandidatu

Telefon

Naslov prebivališča
Izobrazba / članstva
Podatki o plačniku stroškov usposabljanja

Telefon

Priloge